Aktuální verze: 2.12

 
     Stáhnout Rodokmen Pro (20 MB)
 
 

Historie verzí

 • 2.12 - 2019-03-21
  - Oprava chybně zobrazovaných znaků při běhu ve Windows 10
  - Oprava drobných chyb
 • 2.11 - 2019-03-06
  - Přidána možnost nastavit místo, kde bude zobrazen věk osoby a označení zemřelých osob
  - Možnost zvýraznit osoby
  - Nový ukázkový rodokmen
  - Oprava drobných chyb
 • 2.10 - 2019-02-19
  - Zrychlení programu při editaci velkých rodokmenů
  - Tvorba rodokmenu přímo ve vybrané šabloně
  - Vodící linky pro přesné zarovnání osob
  - Přidána možnost vložit nadpis a poznámku
  - Nová šablona - další budou následovat v nových verzích
  - Kvalitnější export do obrázku - ve větším rozlišení
 • 2.9 - 2018-08-14
  - Oprava chyby při zpřístupňování na Internet
 • 2.8 - 2017-12-03
  - Oprava drobných chyb
 • 2.7 - 2017-09-25
  - Zrychleno přidávání nových osob
  - Oprava drobných chyb
 • 2.6 - 2017-06-25
  - Opravena chyba při vykreslování překrývajících se osob
  - Přehlednější vykreslování při křížení čar
  - Opravna chyba při ukládání nastavení programu
 • 2.5 - 2017-03-22
  - Opravena chyba ve výpočtu věku v případě data narození v přestupném roce
  - Přidána možžnost pro nastavení zobrazení věku (nabídka Soubor -> Vlastnosti rodokmenu)
 • 2.4 - 2016-12-16
  - Opravena chyba při načítání více souborů zároveň
  - Opravena chyba při importu GEDCOM
 • 2.3 - 2016-11-28
  - Přidána možnost jednoduše nahlásit chybu nebo připomínku k programu
  - Opravena chyba při exportu tabulky
  - Optimalizován tiskový dialog (rychlejší reakce)
  - Přepracováno zobrazování průběhu při otevírání souboru a importu GEDCOM
 • 2.2 - 2016-10-21
  - Opravena chyba kdy některé aktivační klíče nebyly funkční
  - Přizpůsobení uživatelského prostředí pro Windows 8 a 10
  - Opravena chyba při výběru tiskárny
  - Opraveny chyby při exportu do obrázku
  - Opraveny chyby při načítání z formátu GEDCOM
 • 2.1.1 - 2010-01-27
  - Není vyžadován SP1 pro .NET Framework
  - Podpora hlášení při výskytu chyby
 • 2.1 - 2009-11-27
  - Export do HTML
  - Upload rodokmenu na web
  - Hromadná úprava údajů formou tabulky, export údajů do HTML a CSV (Excel)
  - Podpora standardu GEDCOM
  - Zvětšení kvality tisku až do 200 MPix
  - Automatické doplňování příjmení po přidání nové osoby
  - Automatické stahování nových verzí programu
  - Detekce překrývajících se čar
  - Úpravy panelu pro rychlou změnu údajů - rychlejší zobrazení, možnost změny víceřádkových údajů
  - Tažením pravým tlačítkem myši je možné posouvat rodokmen
  - Automatické ukládání
 • 2.0.5 - 2008-11-25
  - Rychlejší export rodokmenu do obrázku a tisk
  - Rychlejší otevírání souborů
 • 2.0.4 - 2008-10-15
  - Menší paměťová náročnost při ukládání obrázků v paměti
  - Opravena chyba výpočtu velikosti náhledu při příliš malém panelu Vlastnosti
  - Výpočet věku zvládne více typů zápisu data
 • 2.0.3 - 2008-07-31
  - Opravena chyba exportu - nedostatek paměti
 • 2.0.2 - 2008-06-02
  - Zrychleno vykreslování a celková odezva programu
  - Opraveny chyby v exportu do obrázku
  - Přidány 2 ukázkové rodokmeny
 • 2.0.1 - 2008-05-12
  - Přidána možnost změny velikosti fotky zobrazované místo znaku osoby
  - Opravena chyba při otevírání souborů
 • 2.0 - 2008-03-16
  - Oprava několika drobných chyb
  - Vylepšení graficky propracovaných exportů
 • 2.0 beta - 2007-12-07