Jak získat Rodokmen Pro

Nejdříve program vyzkoušejte! Během prvních 15 dní jsou dostuné všechny funkce programu včetně ukládání na disk. Po uplynutí této doby nebude možné ukládat data na disk. Export rodokmenu do obrázku, tisk a zpřístupnění na Internetu je funkční neustále.

Cena programu je 350,- Kč (13 EUR).

 

Cenu je možné uhradit několika způsoby:

 

Aktivace programu, licenční politika

Po uhrazení ceny programu (připsání částky na účet) Vám bude odeslán e-mail s licenčním kódem. Licenční kód prokazuje, že jste majitelem licence na užívání programu. Tato licence je přenosná a v jeden čas smí být používána vždy jen na jednom počítači. Není časově omezená.

Pro zpřístupnění všech funkcí programu je nutné získat aktivační kód, který se vygeneruje z licenčního kódu a ID počítače. Pokud máte na počítači, kde budete program provozovat, připojení k Intenetu, můžete celou aktivaci provést v nabídce Nápověda -> Aktivace programu. Zde jen zadáte licenční kód a stisknete "Získat aktivační kód on-line".

V případě, že počítač, kde budete program provozovat, není připojen k Internetu, využijte stránku www.rodokmenpro.cz/aktivace. Potřebné ID počítače získáte v programu v nabídce Nápověda -> Aktivace programu. Zde získaný aktivační kód stačí opsat do programu.

 

Licenční ujednání