Licenční ujednání

Program Rodokmen Pro je chráněn jako autorské dílo ve smyslu Autorského zákona. Autorským právem disponuje Martin Veškrna, emailová adresa: info@rodokmenpro.cz.

Rodokmen Pro můžete získat v demoverzi jako freeware a nebo jako plnou registrovanou verzi za registrační poplatek. Instalační balík je pro obě verze společný. Po instalaci se produkt chová jako demoverze (tj. plná verze s časovým omezením na 15 dnů). Pokud nebude produkt během této doby zaregistrován, stává se z něj volně šiřitelná verze. Zakoupením licence a registrací produktu se z instalované demoverze nebo volně šiřitelné verze stává plná verze.

 

Omezení freeware (volně šířitelné) verze:

 • vytvořené nebo upravené rodokmeny není možné uložit na pevný disk,
 • k exportovaným nebo vytisknutým rodokmenům je přidána informace, že aplikace není zaregistrována. Dále nemusí dojít k exportu všech údajů.

 

Používáním aplikace Rodokmen Pro souhlasíte s následujícím ujednáním:

 • Uživatel je povinen dodržovat příslušná autorská práva tak, jak jsou specifikována v Autorském zákonu v platném znění a jak je to běžné v našem i mezinárodním právu.
 • Dodavatel ani autor programu neručí za škody nebo za ztrátu zisku vzniklou uživateli nesprávnou instalací programu, nesprávným užitím programu nebo chybnou funkcí programu. Dodavatel ani autor neručí ani za nemožnost program provozovat z jakýchkoliv příčin, ani za další škody ať už přímé nebo nepřímé či následné, způsobené chybou uživatele, závadou hardware nebo nekorektním chováním programu na specifickém hardware. V žádném případě odpovědnost dodavatele ani autora nepřesahuje částku zaplacenou za softwarový produkt.
 • Podmínkou vzniku nároku na udělení licence k používání plné verze programu s neredukovanou sadou funkcí je řádná registrace uživatele a úhrada kupní ceny programu.
 • Rodokmeny zpřístupňené na Internetu na adrese rodokmenpro.cz mohou být smazány v případě zanedbatelné návštěvnosti nebo po ukončení technické podpory k programu.

 

Za porušení licenčních podmínek ve smyslu zákona se považuje především:

 • používání jedné licence produktu současně na více počítačích,
 • zřízení přístupových práv více klientům sítě než je odpovídající počet licencí,
 • pořizování kopií programu s výjimkou jedné záložní,
 • půjčování nebo pronajímání programu,
 • různé úpravy produktu nebo jeho zpětná analýza,
 • zahrnutí produktu do jiného a šíření takto vzniklého produktu.

 

Technická podpora

 • Na produkt Rodokmen Pro je standardně poskytována pouze e-mailová technická podpora. Majitelé licence pro více než 1 počítač (multilicence) mají rovněž nárok na telefonickou technickou podporu.
 • Technická podopora k programu může být ukončena nejdříve 6 měsíců po oznámení na stránkách rodokmenpro.cz. Od této doby již nebudou vyvíjeny další aktualizace ani opravy programu.