Vkládání osob a tvorba rodokmenu

Pro vložení první osoby použijte nabídku Člověk nebo klikněte pravým tlačítkem do bílé plochy. Ihned je možné vyplnit základní údaje.
 

Vložení prvního člověka      Editace údajů pomocí panelu rychlá změna

 

Další osoby je možné vkládat nezávisle (stejně jako vložení první osoby) nebo jako příbuzné již vložených osob. Čáry, které určují příbuzenské vztahy, se nakreslí automaticky.

Vkládání dalších lidí      Základní rodina

Editace údajů

Základní údaje lze upravit pomocí panelu Rychlá změna údajů (zobrazí se po stisku F2 nebo druhém kliku na osobu). Zatržené položky se zobrazí v rodokmenu, v možnostech programu lze vybrat, jaké položky budou v panelu nabízeny.

Pokud je zadáno datum narození, vypočítá se věk a ten se zobrazí ve znaku osoby. Osobám, které již zemřely, se přeškrtne znak osoby.
 

Rychlá editace údajů      Vyplněný malý rodokmen

 

Další údaje se nastavují v okně Vlastnosti osoby. Tamtéž je možné přidat i libovolný počet obrázků. Jeden z obrázků lze použít místo znaku osoby. Toto umožňuje například umístit podobizny vložených osob přímo do rodokmenu.
 

Vlastnosti osoby - základní údaje       Vlastnosti osoby - informace o narození a úmrtí       Vlastnosti osoby - obrázky

Vztahy

V aplikaci Rodokmen Pro je možné editovat 3 typy vztahů - partnerské (manželé, druzi apod.), k předkům a speciální.

Speciální vztahy jsou určeny pro popis jiných než příbuzenských poměrů mezi osobami. Například popis emocí, kamarádství, kmotrovství a jíné.
 

Přidání vztahu       Speciální vztahy

 

Údaje o všech vztazích se nastavují v okně Vlastnosti vztahů. Vybrané položky se zobrazí v rodokmenu. Je možné upravovat i barvy čar, které osoby spojují.
 

Vlastnosti partnerských vztahů       Vlastnosti vztahu k předkům       Vlastnosti speciálních vtahů

Editace údajů pomocí tabulky

Tabulka

 
Tabulka pomáhá při editaci velkého množství údajů o osobách v rodokmenu. Zobrazuje základní údaje o osobách, informace o narození a úmrtí, vztahy, obrázky a další údaje, které je možné vyplnit standardním způsobem. V tabulce je možné zobrazit všechny osoby nebo jen několik vybraných.

Pro snadnější orientaci je možné vybrat skupiny údajů, které se budou v tabulce zobrazovat. Mezi jednotlivými skupinami údajů lze skákat pomocí navigačních tlačítek. Tabulka umožňuje mezi údaji vyhledávat.

Tabulku lze exportovat do HTML a CSV. Pro export do HTML je připraveno několik vzhledů. Formát CSV lze otevřít například v programu Excel.

Ukázka exportu do HTML

Export tabulky do HTML             Export tabulky do CSV

Panely navigátor a vlastnosti

Panel navigátor usnadňuje orientaci v rozsáhlých rodokmenech. Každá osoba je reprezentována jedním bodem, vybraná oblast je znázorněna červeným obdélníkem, se kterým je možné myší hýbat a tím se vybere i jiná část rodokmenu. Pro přibližování a oddalování rodokmenu slouží tlačítka s lupou nebo posuvník.

Panel vlastnosti shromažďuje a vypisuje informace o právě vybrané osobě nebo osobách (vložené údaje, obrázky, informace o vztahu k jiným osobám).
 

Panel navigator             Panel vlastnosti

Tisk a export do obrázku

Celý Vámi vytvořený rodokmen je možné vytisknout nebo uložit do obrázku. Vzhled je možné vybrat z několika šablon.

Tisknout lze na více stran, během nastavování parametrů tisku je zobrazován náhled.

Export do obrázku             Tisk - nastavení

 

Ukázka grafického schématu - takto může vypadat Váš rodokmen    Další schéma    Další schéma    Další schéma

Export do HTML a zpřístupnění na Internetu

Ukázka exportu rodokmenu do HTML

 
Další možností, jak publikovat vytvořený rodokmen, je zpřístupnit jej na stránkách rodokmenpro.cz. Před samotným nahrátím na internet dojde k vytvoření účtu - určíte jméno rodokmenu a heslo pro jeho pozdější úpravu.

Adresa rodokmenu pak může vypadat takto: filipfrantiska.rodokmenpro.cz

Po zpřístupnění je rodokmen dostupný všem, kteří znají jeho adresu. Pokud ji nikde na internetu nevystavíte, nebude možné rodokmen nalézt ani pomocí vyhledávačů (Google, Seznam).

Nastavení vzhedu rodokmenu je shodné jako při tisku a exportu do obrázku.
 

Zpřístupnění na internetu             Vytvoření účtu

 
Rodokmen lze také exportovat do HTML a uložit do Vašeho počítače. Pak jej můžete nahrát na Vaše webové stránky nebo prohlížet přímo z počítače.

Podpora standardu GEDCOM

GEDCOM (GEnealogical Data COMmunication) je standard souboru pro výměnu dat mezi genealogickými programy. Pokud chcete přenést rodokmen z jiného programu do Rodokmenu Pro, stačí jej v jiném programu exportovat do GEDCOM souboru a v Rodokmenu Pro importovat (nabídka Soubor -> Importovat GEDCOM). Obdobně lze rodokmen přenést z Rodokmenu Pro do jiného programu.
 

Import GEDCOM souboru

Doplňující informace o rodokmenu a nastavení programu

Vlastnosti rodokmenu                         Možnosti nastavení programu